Obchodní podmínky

Skupina serverů  www ubytovani.net poskytuje ucelené informace o cestováni v České a Slovenské republice s přímým kontaktem na provozovatele, popř. zprostředkovává některé další služby na základě provizní smlouvy. Propojením serverů ubytovani.net, zajimavamista.cz a doporucenahospoda.cz,  poskytuje  cestovatelům ucelené informace o dané lokalitě, např.  kam si zajet na výlet a nebo si zajít na dobré jídlo, či jen vyrazit na pivo. A všude tam jsou také prezentovaná ubytovací zařízení nacházející se v okolí.

Svou prezentaci si na serveru ubytovani.net po domluvě s námi můžete vytvořit sami vložit ubytovací zařízení a v jednotlivých krocích si vytvoříte svou prezentaci a tuto si budete moci libovolně kdykoli upravovat, popř. Vám pomůžeme. Pokud již máte své webové stránky, tak je v případě Vašeho zájmu propojíme.

Cena za prezentaci ubytovacího zařízení  závisí na pozici v příslušném městě a lokalitě, popř. doobjednáním  dalších služeb dle svého uvážení. Nemáme žádné skryté přípatky a poplatky např. za zobrazení LAST MINUTE, asistenci při úpravě prezentace atd. a ceny jsou velice příznivé a dostupné pro každého.

V jakém pořadí jsou ubytovací zařízení po zadání příslušného města, lokality zobrazovány? Pozici v popředí je možné si zaplatit, stejně jako zobrazení v přilehlé lokalitě, popř. kdekoli dle Vašeho uvážení na všech serverech tj. ubytovani.net, zajimavamista.cz a doporucenahospoda.cz, bude-li to technicky možné. Jinak další stránky budou řazeny dle aktuálnosti. Kdo stránky bude aktualizovat, bude zobrazován na lepší pozici.

Pro registraci ubytovacího zařízení není potřeba žádná smlouva, pouze uhrazení příslušné dohodnuté částky na základě vystavení zálohové faktury a souhlas s obchodními podmínkami,  které jsou uvedeny níže a které budou brány jako potvrzené v momentě uhrazení zálohové faktury. Spolupráce je založena na spokojenosti provozovatele objektu s našimi službami, tzn. neexistují žádné výpovědní lhůty, penále apod. Na vyžádání můžeme smlouvu vystavit a zaslat k podpisu.

Všeobecné podmínky registrace na serveru ubytovani.net

 

  1. Prezentaci si může zadat jen vlastník, nájemce či jimi smluvně zmocněná osoba.
  2. Všechny v prezentaci uvedené informace musí odpovídat skutečnosti  a to zejména popis objektu, okolí objektu i fotografie objektu.
  3. Jak použité texty, tak i fotografie musí být autorským dílem objednatele prezentace. V případě, že objednatel prezentace není sám autorem, prohlašuje tento, že je vlastníkem autorských či licenčních či jiných práv, které mohou na textech, fotografiích váznout
  4. V případě porušení autorských nebo duševních práv, zadáním takových textů, fotografií v prezentaci je zodpovědný vlastník, nájemce či jimi smluvně zmocněná osoba, která takový text, fotografii uveřejní, zadá do prezentace a nese plnou odpovědnost za případné škody a to v plném rozsahu.
  5. Vyhrazujeme si právo odmítnout prezentaci agentury a kanceláře, provozovatele ubytovacích serverů nebo katalogů a to i v případě, že k tomuto bude mít souhlas, či smlouvu od vlastníka, nájemce zařízení, jimi pověřené osoby
  6. Prezentace musí být v souladu s dobrými mravy,  platnými zákony, nařízeními a jinými platnými právními předpisy České republiky
  7. V případě porušení všeobecných podmínek si provozovatel serveru ubytovani.net vyhrazuje právo prezentaci pozastavit a nedojde-li k nápravě do 7 dní, tak tuto ukončit bez nároku na vrácení již uhrazených poplatků.

Souhlasím se všeobecnými podmínkami, které jsem si přečetl

Odesláním svých osobních údajů uděluji souhlas ke zpracování těchto údajů a to v souladu se zákonem 101/2000 Sb. Údaje budou zpracovány a uchovány pouze pro účely serveru ubytovani.net, zajimavamista.cz, doporucenahospoda.cz  a nebudou předány třetím osobám.